Tidigare var Vårt Näringsliv Laholm en egen tidning som följde med vinternumret av Magasin Laholm. Numera är näringslivsinnehållet en del av ”vanliga” Magasin Laholm. Hela Magasin Laholm har fokus på näringslivet, men hittills har det mest handlat om att lyfta besöksnäringen. Nu när tidningarna är ihopslagna blir innehållet lite bredare. Vissa reportage som skulle publicerats i Vårt näringsliv, har vi valt att lägga under den här egna rubriken. Vi har också börjat med något vi kallar Attraktiv arbetsplats. Ett företag per nummer får presentera sig. Det är tänkt för de större företagen med rekryteringsbehov. De kommer publiceras efter hand tidningarna kommer ut.