Visst är det så att – när vi far iväg på resor besöker vi ofta olika sevärdheter som vi inte gästar hemmavid. Denna sommar kan vi passa på att turista i vår hembygd. 

I södra Halland finns mycket att besöka. Ett stort antal eldsjälar ser till att vi ges möjlighet till att fara runt och visitera torp och gårdar för att gräva ner oss i vårt kulturarv. Naturligtvis är några av besöksmålen även öppna på andra tider av året. Entusiaster i de olika hembygdsföreningarna lägger ner mycket tid för att kunna visa upp gårdar, hus, utmarker m m för den intresserade allmänheten. Föreningarna arrangerar också vandringar och utställningar. 

– Höks härads hembygdskrets består av nio hembygdsföreningar: Södra Hallands, Hasslövs, Ränneslövs, Skottorps, Veinge, Våxtorps, Ysby,  Knäreds Forskarring och Hembygdsförening samt Östra Karups Minnesvårdsförening, säger Kent-Ove Bengtsson, sekreterare i hemygdskretsen. 

Dessa föreningar bjuder på olika evenemang för alla som har intresse av det gamla Sverige och hur befolkningen levde i en jordbruksbygd. Södra Halland är även gammal gränsbygd mellan Danmark och Sverige vilket inte alltid gjorde det lätt att leva. För de flesta hade det ingen betydelse om man var svensk eller dansk men krigen gjorde att gränsbygderna blev skådeplats för flera slag och därmed vandalisering. Södra Halland var också gränstrakt mellan det karga inlandet mot Småland med små gårdar och torp och den bördiga slätten med större egendomar.

Kulturmuseum

Hembygdsföreningarna lägger ner mycket tid på att vårda gammalt så att det kan bevaras för kommande generationer. Exempelvis har Knäreds Forskarring och Hembygdsförening under många år gett ut böcker om samtliga gårdar och torp i socknen där det går att följa ägarna under flera århundranden. 

Flera av föreningarna har gjort inventeringar av gamla torp och backstugor och för den intresserade är det bara att ge sig ut i skog och mark för att leta upp de gamla boplatserna och stigarna som gick mellan byarna. 

När inte hembygdsgårdarna är öppna för besök går det alldeles utmärkt att ta med sig kaffekorgen och inta innehållet utanför husen men glöm inte att plocka med avfallet hem eller lägga det i därför avsedda papperskorgar. Nu är det dags att lämna hemmet och ge sig ut på resan i södra Halland till de vackert belägna kulturgårdarna:

Bollaltebygget

Kör till Knäred och vidare mot Mästocka, efter ca fem km följ skylten Bollaltebygget. Gården som är byggd i skiftesverksteknik är från 1600-talet och har alltid legat på samma plats, högstugan har byggts om och kommer från grannbyn Jonsnahult. Inne i stugan finns hallandsbonader och de flesta av dessa är gjorda av Johannes Nilsson i Breared. Det finns även väggmålningar som tjänade som tapeter. Vem som målat väggarna är okänt.

– Gården är kringbyggd och på gårdsplanen står ett päronträd där originalträdet från 1838 okulerats in. Här på gårdsplanen och utanför på tunet arrangeras ett normalt år olika tillställningar med uppträdande. Gården är sedan mitten av 2010-talet kulturreservat och byggnadsminnesförklarad. Vidare utdelas här varje år Joël Wangö-stipendiet till ungdomar som har övertagit en släktgård i socknen. Intill gården står en ståtlig bok som är minst 250 år gammal, säger Rolf Åkesson från Knäreds Forskarring och Hembygdsförening.

Under sommarmånaderna är chansen stor att kunna komma in i själva byggnaderna då det ofta finns någon som visar runt i stuga, lagård och loge. I detta natursköna område ligger strax intill ljunghedar som visar upp ett kargt landskap. Detta är den landskapstyp som stora delar av Halland hade fram till 1900-talets början. 

Lottens i Västralt, Knäred

Vid väg 15 strax före Knäred när man kommer från Laholm och Halmstad ligger Lottens. Det är ett kulturminnesmärkt hus från 1900-talets början och består av boningshus och ytterligare två byggnader. Byggnaderna är byggnadsminnesförklarade.

– I boningshuset finns ännu originalmöblerna kvar och även porslin, linne, broderingar samt mattor från Judith Johanssons mattväveri. Huset är byggt av August Johansson och han var byggmästare, finsnickare och hemslöjdslärare vilket också märks på de fina snickerierna i huset, säger Rolf Åkesson. 

Ebbaredsstugan

Vid besök inne i Laholm, tag chansen att vandra i Stadsparken. Denna oas som är skapad för att visa upp olika sorters växtlighet. Här finns många fina överraskningar för barnen. Mitt i Stadsparken ligger Ebbaredsstugan, en gammal ryggåsstuga från 1824. Stugan kan till och med vara äldre än så men på tiggarbjälken är detta årtal ingraverat. Halmtak och grå panel är genuint halländskt.

– Stugan är flyttad från Ebbared i Veinge socken och efter en kort mellanlandning i Mellbystrand flyttades stugan till Stadsparken och har stått på denna plats sedan 1919. I byggnaden intill finns ett bygdemuseum med bl.a. inventarier från apoteket i Laholm och keramik samt jordbruks- och hushållsredskap, säger Kent-Ove Bengtsson. Det är Södra Hallands hembygdsförening som ansvarar för stugan.

Gammelgården i Hishult

Även Gammelgården i Hishult har Södra Hallands hembygdsförening som ägare. Byggnaden är en Hallandsgård från mitten av 1700-talet. Den kommer ursprungligen från Eskilstorp i Östra Karups socken men monterades ner och hamnade i Veinge utan att sättas upp. Bygget köptes av Gösta Hansson i Hishult runt 1960. Denne återuppförde gården enligt ritningar från Nordiska museet. 1978 skänktes gården till Södra Hallands Hembygdsförening.

Som ren kuriosa kan nämnas att för de som var unga på 1970-talets början fanns Discotheque Pan i byggnaden bakom Gammelgården. Det var ungdomar från Laholm, Markaryd och Örkelljunga med omnejd som åkte dit för att roa sig.

Vippentorpet

Styr färden mot underbart vackra Hjörneredssjöarna, som egentligen är fördämningar till kraftverket i Skogaby. Kör vidare någon kilometer och efter att färden gått på åsar med blandskog öppnar landskapet upp sig och där på vänster sida ligger Vippentorpet. En gammal ryggåsstuga från 1778. Här har denna gård legat ända sedan dess. Det är hembygdsföreningen i Ysby som sköter om stuga och plats. 

– På ena sidan av torpet finns en gavel som är byggd av ris, detta för att kunna torka foder på vinden, säger Ann-Christine Bengtsson i Ysby Hembygdsförening. Området runt Vippentorpet ger också möjligheter till olika former av upptäcktsfärder. Strax intill ligger Midsommargrottan belägen i en ravin som ger lite strapatslik klättring.

Vippentorpet är inte öppet för visning under 2020 men möjligheten att se byggnaden och omgivningarna finns kvar och strax intill finns en våffelstuga som kommer att vara öppen under sommaren.

Veinge hembygdsmuseum

I det som tidigare var hönshus till före detta Alsingska skolan, numera församlingshem, finns de mest värdefulla föremålen, på andra våningen finns ett skolmuseum. De övriga byggnaderna, som alla ligger på promenadavstånd från varandra i Veinge kyrkby, är stora lador som hyser tryckeri, smedja, klädkammare, gamla vagnar, potatis- och sädesharpor och missa inte vädurspumpen, väl värd att betrakta. I en av byggnaderna finns maskiner som fortfarande används så som plogar, såmaskiner och potatisplockare.

– Alsingska skolan är en av Sveriges äldsta folkskolor och byggdes 1832. Det var prosten Johan Didric Alsing som i sitt testamente såg till att Veinge blev en av de första socknarna med folkskola, tio år före att det blev lag, säger Kerstin Olofsdotter Petersson i Veinge Hembygdsförening. På anslagstavlan finns telefonnummer till funktionärer i föreningen och blir vi kontaktade kommer vi gärna och visar upp vårt museum om vi har möjlighet, tillägger hon.

Hasslövs gamla lanthandel

Hasslövs hembygdsförenings gård är byns gamla lanthandel. Byggnaderna är belägna vid foten av Hallandsås norra sida och ligger mitt i byn. Affärsfastigheten är från förra sekelskiftet. 

– Meningen var att affärsbyggnaden skulle rivas men föreningen övertog den och samlade sina värdefulla museiföremål här. I ekonomibyggnaderna har vi jordbruksredskap och på andra våning i affären finns hushålls- och hantverksredskapen. I butikslokalen finns originalinredningen kvar, säger Vera Christiansson i Hasslövs Hembygdsförening. 

– Vi har en loge som används som samlingslokal och denna hyrs också ut. När Lugnarohögen återinvigs är tanken att vi skall försöka samordna våra öppettider med den gamla bronsåldersgraven, tillägger Vera.

Våxtorps hembygdsgård

Våxtorps hembygdsgård är en pärla inne i byn vid riksväg 24. Med vatten ringlande genom parken och mangårdsbyggnader vid sidan om är detta en oas för gammal och ung. Den gamla ryggåsstugan låg ursprungligen på Hallandsås norra sluttning vid Lärka – Sjöhult och flyttades av ideella krafter till nuvarande plats. Här finns ett lantbruksmuseum med gamla jordbruksredskap och även en fullt användbar smedja samt snickarbod och en stickhyvel. Vid hembygdsstugan visas också bingeslöjd upp. 

– I samlingslokalen ”Stallet” finns en vacker väggmålning som är en kopia på en gammal kroginteriör från Elnabygget. Målningen föreställer adel, präster, borgare och bönder. Stallet har också en utställning med bingealster. Binget är en stickekonst som kom till Våxtorp på 1600-talet, som med sina vackra mönster är en stolthet för bygden. Då intresset är stort för att föra traditionen vidare ordnas vanligtvis bingeträffar under sommarmånaderna, informerar Karin Ottosson i Våxtorps Hembygdsförening.

Vidare finns på området en nyanlagd lekplats, där det finns möjlighet att förtära medhavd fika och på gården finns det en paviljong som används till olika arrangemang och även hyrs ut. Våxtorps hembygdsförening ansvarar för denna gård och arrangerar olika traditionella evenemang här.

Öppnar upp

Södra Halland har mycket att bjuda på och under sommarmånaderna finns det mycket att beskåda och en hel del är öppet när många är lediga från sina arbeten. Jag hoppas du blivit nyfiken på dessa byggnader och hus och vad som visas i och kring dessa. Detta märkliga år finns restriktioner som föreningarna måste följa och har därmed mindre öppet. Men husen står kvar och visar stolt upp sin utsida. Finns det intresse av att komma in i gårdarna och man är osäker på om det är öppet, ring och fråga någon av entusiasterna i föreningarna, det kan till och med tänkas att de låser upp bara för dig. Ha en skön sommar i de sydhalländska omgivningarna.

Publicerad i Magasin Laholm sommar 2020.