Upptäck Rönnö naturreservat

Detta stora naturreservat består av orörda myrar och riktig gammal skog, området ligger både i Hallands och i Kronobergs län och fram till 1600-talet gick riksgränsen mellan Sverige och Danmark längs samma gräns.

Läs mer