Veinge hembygdsförening och Alsingska skolan i Veinge by

Veinge Hembygdsförening startade 1927 som en fornminnesförening. Man ville bevara föremål från...

Läs mer