Hallandsås ger möjlighet till sköna promenader och vandringar oavsett årstid. Våren med nyutslagna bokar och marken fylld av vitsippor eller högsommar när lövträden ger härlig skugga från en stark sol eller skydd vid regn. Hösten ger ett makalöst färgspel och vissa vintrar möjlighet till skidåkning i backar och spår samt nytt hopp när ljuset börjar återvända på myrarna.

Åstarpe mosse är ett naturreservat beläget högt upp på Hallandsås och klassas som ett av landets viktigaste våtmarker. Det känns också som lite mer vildmark än när man vandrar på stigarna ovanför Hasslöv. Här finns en 2,5 km lång markerad vandringsled och du följer den blåvita markeringen. Att vandra här vid skilda tider på året ger naturligtvis olika upplevelser. Längs med sträckan finns det stubbar och stenar och med sittunderlag går det alldeles förträffligt att ta en paus och njuta av medhavd fika.

Hallandsås högsta punkt 

En söndag i januari, men med ett väder som mer liknade en tidig vårdag, for delar av Magasin Laholms redaktion upp till Åstarpe mosse. Platsen är okänd för de flesta, men har du någon gång vandrat mellan Koarp och Ekered, på den del av Skåneleden som går i Laholms kommun, har du passerat precis intill. När du kommer ifrån Hasslöv skall du passera både Vindrarp och byn Berg där vägvisaren pekar mot ”Naturreservat”. Här svänger du in mot Högalteknall som är den högsta punkten på Hallandsås och i Halland men även den punkt som är högst belägen mellan Malmö och Göteborg, 226 m över havet. Vägen följer en ravin och vid Mossvägen svänger du vänster och far ytterligare någon kilometer innan du åter lägger om ratten mot vänster och strax är du framme vid P-platsen. Vi är inte ensamma, ett par med hund fikar i solskenet efter att de gått rundan.

En grön januaridag

När vi lämnar parkeringen och börjar vandringen, som endast är 2,5 km, slår det mig hur grönt det är för att vara januari. Blåbärs- och lingonriset står grönt nu men under sensommaren lyser det säkert blått och rött från tuvorna. Med jämna mellanrum står skyltar med information om vad som finns eller har funnits längs stigen. Det kan handla om allt från snapphanar till gärdsgårdar från lagaskiftet eller beskrivningar av djur och växter som finns i markerna. Delvis går vi på de gamla stigarna som var transportsträcka när torven bärgades från mossarna. Stigarna är inte breda men med häst och någon form av släp kunde de ta sig fram. När vi fortsätter vandringen går det att urskilja torvgravar på Yllevadsmossen som ligger på södra sidan av stigen. Skarpa och branta kanter avslöjar att här har torv bärgats. Skogen skiljer sig betydligt från den som finns längre västerut. Här dominerar tall och gran med inslag av lövskog. Granen är inte naturlig i området utan planterad och i planen för området är tanken att få in mer tall och lövskog. Trots ihärdigt regnande dagarna före promenaden lyckades vi ta oss fram mellan holmarna torrskodda. Denna januarisöndag hörde vi att fåglarna märkt av att dagarna blivit något längre, kvittrandet börjar tillta.

Orrspel på myrarna

Under vårmånaderna april och maj är chanserna goda att få höra orrspel från myrarna och tjäder hör också hemma här. För den fågelintresserade finns det även andra arter att titta efter och kikaren är aldrig fel att ha med ut i naturen. Med lite tur kan också älg och annat vilt skymtas. Döda trädstammar står längs med stigarna och är bo för olika fåglar och insekter som behövs för mångfalden. Denna vackra söndag då vi tog oss runt hade även en del insekter vaknat till liv och spindelnät knöt ihop buskar och träd i vackra mönster.

Utsikt över Sydhalland

Innan vi begav oss hemåt stannade vi till vid Högalteknall mest för att dokumentera vårt besök på Hallandsåsens högsta punkt. På den lilla höjden med några stenar försökte vi få plats med våra fötter samtidigt och lyckades med gemensam ansträngning. Vi tog vägen mot Pennebo och Hasslöv och vid vägskyltarna Truedsfällan och Bökered svängde vi av för att få njuta av utsikten över hela södra Halland när vägen bar ner mot Hasslöv. Stanna till och njut!

Faktaruta Åstarpe mosse

Naturreservatet Åstarpe mosse bildades 2000. Reservatet är 189 hektar stort. Syftet med reservatet är att bevara det orörda våtmarkslandskapets karaktär och den värdefulla mosaiken av våtmark och naturskog. Därtill skall det rörliga friluftslivet gynnas. Området ingår i EU:s nätverk av skyddande områden, Natura 2000. (Länsstyrelsen Halland)

Foto: Ulrika Träff

Publicerad i Magasin Laholm vår 2020.