NIBE i Markaryd storsatsar för framtiden

Vill du jobba med oss för en mer hållbar värld?

Vill du göra världen bättre genom att utveckla hållbara energilösningar tillsammans med oss? Som ett världsledande innovationsföretag har vi en viktig roll i den globala omställningen till ett hållbart samhälle. Just nu sker en stor satsning i Markaryd, där vi bygger totalt 40 000 nya kvadratmeter. Ett av målen är att bli en ännu mer attraktiv arbetsplats.

Att det satsas stort i Markaryd hänger ihop med världsläget och att fokus på hållbarhet och hälsa har ökat. Vi behöver stå rustade inför den tillväxt som sker när Europa ställer om till klimatsmarta lösningar. Sverige har varit ett föregångsland och nu följer andra länder efter. För att klara marknadens efterfrågan behöver vi bli ännu fler.

När vi nu bygger är det framförallt en satsning på innovation och produktutveckling. En ny organisation och ett nytt innovationscenter med tillhörande kontor på 6 500 kvadratmeter är den enskilt största satsningen i kronor räknat. Den kommer att sjösättas under 2021 och ska resultera i ännu bättre förutsättningar för att utveckla nya teknologier och effektivare produkter, samt öka vår kapacitet så vi kan hänga med i utvecklingscyklerna som blir snabbare och snabbare. Det här gör att vi nu har ett stort behov av ingenjörer inom elektronik, mekanik, thermodynamik med mera. Med det följer även att vi behöver mer administrativ personal inom inköp, IT, försäljning och marknadsföring. 

På NIBE i Markaryd jobbar du i en internationell miljö med en produktportfölj som kräver en både intensiv och högkvalitativ produktutveckling. Här kan du bland annat få utlopp för din talang, kreativitet och ditt tekniska kunnande. Tack vare vår goda tillväxt öppnas ständigt nya möjligheter för dig som vill ha en bra karriär och som söker nya utmaningar och utvecklingsmöjligheter.

Att NIBE är en av de största arbetsgivarna i Laholms kommun kanske inte så många vet om. Eller att vi är en stor arbetsgivare med mer än 19 000 anställda över hela världen. Vi är också ett börsnoterat bolag med en familjär känsla, där vägen mot beslut är kort och nytänkandet stort. Vi är alltid på jakt efter nya engagerade medarbetare. Eftersom vi utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer energieffektiva produkter och helhetslösningar finns här många spännande jobb och karriärmöjligheter. 

Att jobba på NIBE betyder stor frihet under ansvar. Hela koncernen styrs av väl genomarbetade affärsprinciper och värderingar som gäller alla. Ödmjukhet, enkelhet och transparens är nyckelorden.

Välkommen till oss, du också!

Företagsbeskrivning

I snart 70 år har NIBE tillverkat energieffektiva och hållbara klimatlösningar för ditt hem. Allt startade i småländska Markaryd och vi värdesätter vårt nordiska arv genom att ta vara på naturens kraft. Vi kombinerar förnybar energi med ny smart teknik för att erbjuda effektiva lösningar så att vi tillsammans kan skapa en mer hållbar framtid. NIBE AB tillhör de marknadsledande i Europa med ett hållbart produktsortiment som består av värmepumpar, varmvattenberedare, solpaneler, biobränsleprodukter, ventilationsprodukter, fjärrvärmeutrustning, braskaminer mm.

Affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda marknaden högkvalitativa, innovativa, intelligenta och energieffektiva produkter och systemlösningar inom våra tre olika affärsområden.

Ekonomi

Omsättning 

NIBE AB: ca 4,7 Mdr 

NIBE Industrier: ca 27,1 Mdr 

Antal aktier: 2 016 066 488

Antal aktieägare, april 2021: 64 367

Ägarstruktur

NIBE Management Group, 46%.

Svenska och internationella fondförvaltare, 15%.

Övriga svenska och internationella aktieägare 39%.

Hållbarhet

NIBE spelar en viktig roll i den globala omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi finns för att ge världen bättre energilösningar. Ända sedan starten har vi arbetat engagerat och målinriktat med att utveckla nya metoder för bättre energieffektivitet. Vi följer utvecklingen inom hållbarhetsområdet noggrant och stärker upp delar inom organisationen för att möta de nya kraven.

Anställda

NIBE är en av de största arbetsgivarna i Laholm. NIBE AB har mer än 1 300 anställda i Markaryd. NIBE Industrier har mer än 19 000 anställda i över 30 länder.

Vision

Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass.  

Målsättning

Vår gemensamma målsättning för NIBE koncernen är att nå en omsättning på 40 miljarder kronor senast 2025. Nedbrutet på affärsområdet NIBE Climate Solutions som tillverkar värmepumpar innebär det att vi eftersträvar en omsättning på hela 25 miljarder kronor. 

Kuriosa

I år är det 40 år sedan första värmepumpen tillverkades på NIBE. Fram till 70-talet var NIBE ett företag som tillverkade produkter för uppvärmning av varmvatten. Genom att förpacka varmvattenberedare i vita skåp blev beredarna välkomna in i finrummet, det vill säga i de nytillverkade husens grovkök. Ett par år och några byggregler senare startade vår 40-åriga historia som marknadsledare inom värme­pumpar.  

Arbetsplatsen

På NIBE i Markaryd jobbar du i en internationell miljö. Här kan du få utlopp för din talang, kreativitet och ditt tekniska kunnande. Tack vare vår goda tillväxt öppnas nya möjligheter för dig som vill ha en bra karriär och som söker nya utmaningar och utvecklingsmöjligheter.

Rekryteringsbehov

NIBEs mål är att växa med 20% varje år. Det innebär en personalökning inom många områden, framförallt inom produktutveckling och produktion, men även administrativ personal. Vi är alltid på jakt efter nya engagerade medarbetare.

Kontakt

HR-chef, NIBE AB:

Magnus Blomsterberg

0433-27 30 00 

magnus.blomsterberg@nibe.se

Se alla våra lediga jobb och lämna din ansökan på nibe.se!

Arkitektbilden av Carl-Johan Isrenn

Publicerat i Magasin Laholm sommar 2021. Vill du skriva ut de två tidningssidorna? Ladda ner Attraktiv arbetsplats NIBE AB här!