Gammelgården i Hishult är en fyrlängad 1700-talsgård med ryggåsstuga i sydgötisk stil, typisk för de sydligaste landskapens skogsbygder. Stugan uppfördes eventuellt 1730 i (Östra) Karups socken, närmare bestämt i Eskilstorps by vid foten av Hallandsås nordsida. Årtalet 1730 står på en bräda över dörren till norra långförstugan. Omkring år 1900 lyftes ryggåsstugans tak till samma nivå som de omgivande härbrenas åsar, efter att Nordiska museet hade låtit göra ritningar av originalstugan. Det hade blivit vanligt att lyfta ryggåsstugor på det viset under 1800-talet, särskilt i Skåne och även förekommande i Halland.

Veinge Hembygdsförening köpte stugan 1948 och året efter monterades den ner och var magasinerad i Veinge till 1958 då Gösta Hansson, Hishult, köpte den. 1958-1961 återuppförde Gösta stugan efter kopior av Nordiska museets ritningar. För att göra Gammelgården till en komplett fyrlängad gård införskaffade han tre uthuslängor från en gård i Brånalt i Knäreds socken. Lantbruksnämnden hade förvärvat den gården och skänkte byggnaderna mot att de blev nedmonterade och bortforslade. Det ordnade Gösta plus att han byggde upp dem i Hishult. Hans insats är smått fenomenal eftersom han gjorde praktiskt taget allt arbete själv, med en arm!

1961 invigdes Gammelgården med café- och museiverksamhet, drivna av Gösta och hans hustru Brita vilka dessutom flyttade in på gården. Gösta var även en hängiven keramiker och ca 1965-1970 hade han en keramikverkstad på platsen, tillsammans med dottern Ingela. Deras vita hishultshästar med målat remtyg var inspirerade av en gammal träleksak. Remtygen var gröna, blå eller svarta och dessa hästar blev populära som presenter. Gösta och Ingela tillverkade även en del bruksföremål i lergods. Gösta signerade med ”G.H” och Ingela med ”I.H”. Gösta avled 1978 och året efter skänkte Brita Gammelgården till Södra Hallands Hembygdsförening.

I en av uthuslängorna finns en droska som skänktes till gården 1964. Från början ägdes droskan av kyrkoherde Johan Henning Lundberg i Veinge. Efter dennes bortgång ropades vagnen in på auktion 1901 av Per Jönsson, Sofielund i Vallberga, och därifrån kom den till Gammelgården. 1992 genomgick den en renovering vid Varbergs museum. För att få även inredningen i gott skick har droskan blivit omklädd invändigt. På gården finns även en liten snickarverkstad med allehanda gamla verktyg.

I corona-fria tider har Gammelgården öppet hus på midsommarafton, vanligen med ca 200 deltagare som festar på innergården med medhavd fika. Normalt sett är Gammelgården också öppen för visning varje söndagseftermiddag från midsommar till början av augusti.

Kent-Ove Bengtsson

Foto: Ulrika Träff