Tillsammans med våra kunder gör vi stor skillnad i Laholm. Vi eftersträvar goda relationer till våra kunder. Vi erbjuder finansiella tjänster med hög kvalitet och en finansiell mötesplats för hushåll, företag och föreningar där vi vill skapa en hållbar ekonomi.

Laholms Sparbank är en väldigt stolt 165-åring. Ända sedan vår bank grundades 1857 har vi valt att återinvestera stora delar av bankens överskott i vårt lokala samhälle. Detta har gett Laholm en stabil och trygg bank som ständigt utvecklas framåt tillsammans med människorna och näringslivet. Vi vill att vårt arbete kännetecknas av omtanke, kvalité och nära relationer till våra kunder. 

Genom att vi tillsammans driver utvecklingen av banktjänster erbjuder vi, som är en mindre och lokal bank, samma tjänster som en affärsbank i kombination med personligt möte. 

Vi är 48 medarbetare fördelade på fyra kontor med olika yrken och funktioner och det finns möjligheter att utvecklas inom flera yrkesroller. Vår ambition är att på ett enkelt och engagerat sätt möta våra kunders behov av service, produkter och tjänster. 

Vi vill att våra kunder ska ha tillgång till god service och rådgivning av högsta kvalitet. Varje kund är unik och det är vår uppgift att hitta lösningar som passar var och en.

Det är medarbetarna i banken som gör skillnad, detta genom att skapa en hållbar ekonomi och göra livet lättare för våra kunder samt att bidra till vår vision att vara den bästa fullservicebanken.

Vi drivs av att göra skillnad lokalt och vårt överskott från verksamheten kommer kunderna tillgodo på olika sätt. Vi återinvesterar i människor, företag och föreningar runt om i bygden. 

Många förväxlar oss med Swedbank och tror att vi ägs eller styrs av dem. Så är inte fallet. Istället är det vi som äger en del av Swedbank.

Vi är stolta över att vara den största sponsorn till det lokala föreningslivet i vår bygd. Vårt stora samhällsengagemang och ekonomiska stöd fördelas varje år mellan idrott, kultur och samhälle, främst med barn och ungdomar i fokus. Som fristående sparbank tar vi våra egna beslut vilket gör stor skillnad både för oss som arbetar i banken och för våra invånare som bor i kommunen. En skillnad som betyder mycket för framtiden och bygden.

Företagsbeskrivning

Laholms Sparbank startades 1857 och bedriver allt sedan dess bankverksamhet för privatpersoner, föreningar och näringsliv i Laholm med omnejd. Vi finns idag på fyra orter med kontor i Skummeslövsstrand (Allarp), Knäred, Våxtorp och Laholm.

Affärsidé

Laholms Sparbank är bygdens fullservicebank. Genom lokal förankring och personlig rådgivning ska våra kunder se oss som det naturliga valet. 

Anställda

Vi är 48 medarbetare fördelade inom olika arbetsområden. Det finns ett flertal olika yrken inom banken, t ex rådgivare, privat- och företagsrådgivare, placeringsrådgivare samt administrativa stödfunktioner inom kredit, ekonomi och marknadsområdet.

Målsättning

Vår målsättning är att ge våra kunder den bästa tänkbara bankservice och rådgivning så att de ser oss som det självklara bankalternativet.

Ekonomi

Affärsvolym ca 20 miljarder kronor

Eget kapital ca 980 miljoner kronor.

Ägarstruktur

Som sparbank har vi en unik företagsform. Laholms Sparbank har ingen ägare utan kan snarast liknas vid en stiftelse. 

Hållbarhet

Vi jobbar för en hållbar utveckling genom att främja social, etisk, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, främst på det lokala planet. 

Social – genom att engagera oss i samhället. 

Etisk och miljömässig – genom att erbjuda tjänster och produkter som gör gott för människor och miljö. 

Ekonomisk – genom att hjälpa dig till en bättre ekonomi. Vi gör det lätt för dig att fatta bra och sunda beslut.

Arbetsplatsen

Vi vill finnas nära våra kunder och har därför fyra kontor i vårt verksamhetsområde. Vi erbjuder självklart även våra kunder digitala kundmöten. På kontoret i Laholm har vi nyligen renoverat och bättre anpassat våra lokaler, efter våra anställdas och kunders behov.

Vi månar om vår personal gällande friskvård, träning och att skapa gemensamma aktiviteter. 

Våra värdegrunder

Vi står för omtanke, kvalité och långsiktiga relationer.

Vision

Laholms Sparbank ska upplevas som den bästa banken.

Rekryteringsbehov

På vår hemsida och sociala medier kan man hitta information om kommande rekryteringar:

www.laholmssparbank.se

www.facebook.com/laholmssparbank

www.instagram.com/laholmssparbank

www.linkedin.com/company/7020477

Kontakt

Tel växel 0430-491 00

E-post: info@laholmssparbank.se

Hemsida: www.laholmssparbank.se

Sparbankshuset i Laholm.

Publicerat i Magasin Laholm vår 2022.