Osbecks bokskogar är ett populärt strövområde dit många åker för att njuta av den vackra naturen. Här finns mycket att utforska och olika slingor erbjuder olika upplevelser. Bokskogen och utsikten är lockande, men en vandring här kan också bli en lektion i naturkunskap och historia. 

Vi blir fler och fler som vill vara i naturen och njuta av motion och frisk luft och inte minst ljudet av vindens sus, fågelsång och porlande bäckar. Här i Osbecks bokskogar finns utmärkta möjligheter till det, både för vandraren, motionären och familjen.  

Blå slingan: 4 km, i reservatets västra delar

Vita slingan/Naturstigen: 1 km, mitt i reservatet

Röda slingan: 2 km, en omväxlande och utmanande slinga 

(de första 500 meterna är tillgänglighetsanpassade)

Gula slingan: 2,5 km, i reservatets östra delar

Osbecksrundan: 2,5 km, börjar vid Lugnarohögen

Många stigar att välja på

Det finns flera markerade slingor, de flesta utgår från parkeringen i mitten av reservatet. Genom att kombinera de olika slingorna kan du få den upplevelse och längd du vill ha. Oavsett vilken stig du väljer finns det något att upptäcka. Den blå slingan går västerut genom bokskog och hagmark och bjuder på utsikt. Gör du en avstickare eller tar en genväg kan du ta en närmare titt på Lassahusstenen som är ett stort kluvet flyttblock full med hällristningar. Det är skålgropar, Hallands vanligaste typ av hällristning, men också fotsulor, rännor och skeppsavbildningar (som det bara finns fåtal av i Halland). Tänk på att det sommartid går kor i hagen där stenen ligger, de kan vara nyfikna.

Den röda slingan går österut och är omväxlande och backig och kombineras gärna med den gula för att få den längre. Den gula kan även nås från parkeringen vid Brante Källa. Vill du gå en längre runda så rekommenderas att kombinera slingorna som går västerut med slingorna som går österut.

Vid parkeringen mitt i reservatet finns en informationstavla, där finns också bänkar och en toalett. En del av området fungerar även med barnvagn och rullstol. Två större grillplatser med bänkar och bord inbjuder till familjeutflykt med lunch, fika, eller kvällsmat. Den ena grillplatsen har fin utsikt över Laholmsslätten, den andra ligger mer skyddad. 

Naturen och rester från förr

Här har vuxit ädellövsskog i 10.000 år och de äldsta bokarna som nu växer här är cirka 200 år. Här finns stor mångfald med många rödlistade arter, men naturvärdena förväntas öka i takt med att de gamla lövträden blir äldre och mängden död ved i skogen ökar. 

På din promenad kan du kanske hitta myskmadra, gullpudra och ametistskivling eller både se och höra gärdsmyg, grönsångare, nötväcka och svartvit flugsnappare. Du kommer också se många rester från förr i form av odlingsterrasser, odlingsrösen, skålgropsstenar, stenmurar och hålvägar.

Naturstigen

Den vita slingan, skyltad med en hermelin, är en kortare naturstig som ger en introduktion till områdets natur och kultur. Den självguidande vandringen borde passa alla, men framförallt för familjen med nyfikna barn eller för skolklasser. Vid parkeringen finns en låda där man kan plocka en lättläst informationsbroschyr.

Osbecksrundan

Osbecks bokskogar har fått sitt namn efter Linnés lärljunge Pehr Osbeck som var präst i Hasslöv under senare delen av 1700-talet.  Han var en flitig iakttagare och samlare, dessutom mycket beläst och duktig på att skriva ner sina erfarenheter. Inte undra på att Osbecksgymnasiet i Laholm är uppkallat efter honom. Tack vare Osbeck har vi idag mycket kunskap om området och hur det var förr. Vill du lära dig mer om Osbeck och hur området såg ut på hans tid jämfört med nu kan du gå Osbecksrundan som börjar vid Lugnarohögen nere i Hasslöv och går upp till Brante källa och tillbaka. På Länsstyrelsens webbplats finns passande ljudfiler att ladda ner.

Osbecksrundan startar vid Lugnarohögen och går upp till Brantekälla och tillbaka.
Lugnarohögen är en gravhög från yngre bronsåldern, ca 2800 år gammal.

Lugnarohögen i Hasslöv 

En gravhög från yngre bronsåldern. Innehåller en stensättning i form av ett skepp. När den upptäcktes var det den första i sitt slag i Sverige. En kupol gjöts över skeppet och från den intilliggande stugan byggdes en underjordisk gång. Lugnarohögen blev därefter ett populärt utflyktsmål för såväl skolor som arkeologer och historieintresserade turister. Lugnarohögen är en av två gravar i hela Sverige som man kan beträda – den andra är Kungagraven i Kivik. Lugnarohögen är nyöppnad efter en omfattande renovering.

Allgustorp och fler leder

Området har verkligen mycket att bjuda på, men vi har mer att se fram emot. Region Halland planerar ett nytt vandringsområde längre upp på åsen, vid Allgustorp. Det nya området kommer att kopplas ihop med både Osbecks bokskogar och Skåneleden. Projektet är precis påbörjat så det tar några år innan vi kan ta del av dem, men visst är det härligt att få fler leder att utforska med nya naturupplevelser.

Fakta

Osbecks bokskogar är ett naturreservat på Hallandsåsens norra sluttning, utanför Hasslöv i Laholms kommun. Det är skyddat sedan 2008 och är 273,5 hektar stort.

Hitta hit!

Mittemot fotbollsplanen i Hasslöv går en grusväg genom en gammal allé upp i skogen på Hallandsåsen, där uppe finns parkeringsplats och starten på de flesta av slingorna. Längst österut vid en av slingorna och ovanför samhället finns också möjlighet att parkera. Där, vid Brante Källa, passerar även Osbecksrundan som har sin start vid Lugnarohögen.

Foto: Ulrika Träff

Publicerad i Magasin Laholm sommar 2022