Lars Corné och Roy Karlsson har skrivit en intressant och lättläst bok om Skottorps slott, dess historia, olika episoder, människor och skrönor som är kopplade till slottet. Boken gavs ut 2012 och det man kan tillägga som hänt efter det, är att slottet 2018 fick nya ägare efter familjen Müller-Uri. Paret Leija Graf och Åke Hellstedt köpte slottet för att bli deras bostad och sedan de nya ägarna tillträdde, har det interiört genomgått en fullständig renovering och förändring och omvandlats till en mycket vacker och smakfull bostad. 

Nutid

I nutid pratar vi om Skottorps slott på den Sydhalländska slätten strax öster om Skottorps samhälle, inte långt från den vackert vindlande Stensån, och det avstyckade, Skottorps säteri, som är ett stort lantbruk med i huvudsak mjölk och köttproduktion. På säteriet finns också ett mejeri med osttillverkning, som startades av slottets dåvarande ägare Ing-Marie Müller-Uri och säteriets ägare, Lars-Inge Gunnarsson, 2010. Vill man se slottet och dess omgivningar ska man absolut inte missa ett besök i ostbutiken och köpa med sig de smakrika ostarna.

Slottet och dess historiska innehåll  

Men tidigare och under flera hundra år var Skottorps slott en oerhörd maktfaktor och den dominerande kraften och markägaren i de södra delarna av Halland, där gården Dömestorp med på den tiden över 200 hektar odlingsbar mark var ägarnas viktigaste producent av livsmedel tillsammans med ett stort antal underliggande arrendegårdar. Utöver det ägde man vidsträckta skogsområden upp på Hallandsåsen med värdefull bokskog och man ägde mark västerut mot havet. Så, slottet och dess ägare, har allt sedan 1400-talet har varit en plats med politiskt och militärt inflytelserika ägare, men också spelat en stor roll för jord- och skogsbruk och inte minst för utvecklingen av landsbygden.

Kort historik

Laholm och Skottorp låg i ett område som under flera hundra år var plats för stridigheter mellan danskar och svenskar. Vår långa krigshistorik får studeras i annat sammanhang men fram till några år efter freden i Brömsebro då Halland för all framtid blev svenskt, 1658, ägdes slottet av danskar och den siste danske ägaren, ätten Rosenkrantz, sålde det till den svenske diplomaten Peter Julius Coyet 1663. Redan samma år sålde han det vidare till Karl XI:s betrodde ämbetsman Frans Joel Örnestedt, sedermera Hovkansler, som gav uppdrag till arkitekten Nicodemus Tessin d.ä. (1615-1681) att skapa ett praktfullt slott av den byggnad som fanns, med plats för stor festvåning och rum för kungafamiljen. 1680, efter ombyggnaden, skedde det mycket omskrivna bröllopet mellan kung Karl XI (1655-1697) och den danska prinsessan Ulrica Eleonora. Bröllopet var påhejat av de svenska och danska kungafamiljerna och diplomater då man räknade med att denna allians skulle kunna skapa efterlängtad fred mellan länderna. Så sent som 1679 stod de blodiga slaget vid Lund, då kungen var nära att stupa. Prinsessan Ulrica Eleonora hade tackat ja till giftermålet men kungen själv var tveksam och hans moder fick använda både lock och pock för att till sist, sent på kvällen se att giftermålet blev av. Man befarade allmänt att detta skulle bli ett mindre lyckat och kortvarigt äktenskap. Så blev emellertid inte fallet. Under sin korta levnad fick paret 10 barn. Kungen dog 1697 i en elakartad bukcancer efter att ha regerat landet redan som omyndig från 1660 och efterträddes av äldste sonen KarlXII.

Vidare i historiken

Släkten Örnestedt ägde slottet och dess omgivningar fram till mitten av 1700-talet och sedan ägdes det av ätterna Coyet och Krassow fram till 1813 då det köptes av Peter Möller. För att få en uppfattning om dess betydelse kan nämnas att när Frans Joel Örnestedts son, Carl Gustaf, ärvde slottet bestod det av slottet med stora arealer, hela Skottorps säteri inklusive Dömestorp, 85 underliggande gårdar och stora skogsarealer. 1813 köptes det då ganska nedgångna, närmast förfallna slottet av kommersrådet Peter Möller, som tillsammans med arkitekten Carl Fredrik Sundvall byggde om och gav slottet med tillhörande trädgård, det utseende som det har än idag. Släkten Möller, i flera generationer, ägde slottet ändra fram till 1986, då det såldes till Leif Grankvist och blev förklarat byggnadsminne samma år. Peter Möller hade varit affärsman i Helsingborg som samlat på sig en ansenlig förmögenhet. Han överlämnade tillsammans med Skottorps slott och Dömestorp, sin förmögenhet till adoptivsonen Peter sedermera adlad till Peter von Möller. Adoptivsonen studerade modernt jordbruk, bland annat i Tyskland och blev en mycket framgångsrik lantbrukare och delade med sig av sina nya och modernare odlingsmetoder till andra halländska lantbrukare. Han var också politiker, satt i Riksdagens första kammare och studerade musik, språk och kulturhistoria. Ingen av ägarna har haft så stor betydelse för slottets påverkan på landsbygd och samhälle som Peter von Möller. 

Sedan

Under tidens lopp såldes också större eller mindre delar av de stora egendomarna. Emellanåt behövde man realisera kapital för att kunna upprätthålla och driva verksamheten och slottet. 1932 ärvde Gösta von Möller Skottorps slott och säteriet av sin fader, Adolf Peter. Vid Göstas frånfälle, 1964, ärvde hans maka Carin och barnen slottet och säteriet och drev det tills säteriet styckades av och köptes av yngsta dottern och hennes man. 1986 köptes Slottet och dess 700 tunnland jord av Leif Grankvist, som sedan sålde det mesta av arealen till säteriets dåvarande, och nuvarande, ägare Lars-Inge Gunnarsson. Som nämnts såldes Slottet med närliggande mark till familjen Müller-Uri 2006. Under början av 2000-talet såldes också en hel del av möblerna och annan inredning på auktioner vid olika tillfällen. Slottet var byggnadsminnesförklarat men däremot inte inventarierna. Möbler och andra inventariet spreds men en del stannade kvar i Halland, så som kommersrådet Peter Möllers skrivbord som nu finns på Länsmuseet i Halmstad och ett empiremöblemang som finns på Halmstads slott. 

Slottet är privatägt och för tillfället är det inte öppet för besök, hur det kommer att bli framöver är osagt. Under familjen Müller-Uris tid var slottet öppet för visning, bokningar med festligheter och bröllop, teater och musikföreställningar och café i en av flyglarna. Även om slottet inre inte är tillgängligt, kan man med fördel bese slottet utifrån och, som nämnts, även besöka ostbutiken och se osttillverkning i det ombyggda vackra stallet alldeles i närheten av slottet.

Källa: Boken ”Skottorps slott” av Lars Corné, Roy Karlsson