Vippentorpet i skogsbygden mellan Knäred och Ysby, i det vackra Hjörneredsområdet är ett så kallat sydgötiskt hus som är en ryggåsstuga kantad av två ”häbbare” (härbren, fristående förrådshus) och uppfört ca 1778. Den flätade risgaveln är unik i Halland. Ursprungligen låg här en trelängad gård, omgiven av lammhage, kålland, åker, betesmark, brunn, jordkällare, bihave (en plats för bikupor och ofta med humle) och annat som krävdes för forna tiders självhushållning. De två uthuslängorna revs i början av 1900-talet, men grundstenarna syns ännu. På gårdstomten finns idag bihaven, brunnen och jordkällaren. I omgivningen står stengärden som förr avgränsade betes- och odlingsytorna. Efter 1910 har Vippentorpet varit obebott men det stannade i släktens ägo till 1939. Då styckades tomten av och August Ysenius – upptecknare av halländsk folkmusik och förärad utmärkelsen riksspelman – skänkte sitt barndomshem med tillhörande välbevarad interiör till Södra Hallands Hembygdsförening. Sedan 1996 är Ysby Hembygdsförening ägare och förvaltare av Vippentorpet och torpet blev byggnadsminnesförklarat av Länsstyrelsen i Halland 2009.

Flera generationer i Ysenius släkt har bott i Vippentorpet, och det har ofta varit bebott av familjer med många barn. När man besöker Vippentorpet ska man också reflektera över hur dessa familjer, i gamla tider, kunde få till en fungerande tillvaro. Dagarna fylldes av hårt arbete, även för barnen, som ofta fick börja tidigt med dagsverken på större gårdar. Till Vippentorpet hörde inte mer 3-4 tunnland jord, som var av det karga slaget och skulle klara både odlingar och foder till djuren. Trots alla vedermödor, verkar det som om, åtminstone enligt Ysenius, att hans familj hade en lycklig period på torpet, som låg honom mycket varmt om hjärtat och ofta besöktes under hans tid som lärare i Eldsberga. 

I Joel Wangös finstämda ”biografi” om August Ysenius kan man läsa mer om både livet på Vippentorpet och den omtyckte läraren och spelmannen August Ysenius. 

Guidade visningar, våffeldagar, friluftsgudtjänster, midsommarfestligheter är några arrangemang som arrangeras vid Vippentorpet. 

Kontaktpersoner i Ysby Hembygdsförening är ordf Sten Nilsson 070-334 55 34 och Britta Nilsson 072-945 26 29. 

Vippentorpets kaffestuga nås på 0729-81 91 16.