En Sparbank är inte riktigt som andra banker, men vad handlar skillnaden om? Vi träffade Laholms Sparbanks vd, Lars-Göran Persson, för att få lite mer klarhet i denna fråga och vi passade samtidigt på att få en sammanfattning av bankens olika insatser i coronatider.

– Den stora skillnaden är att Sparbanken inte har någon egentlig ägare. Det är på sätt och vis kunderna som är ägare av banken, även om det inte innebär att man har en ägarandel, säger Lars-Göran och förklarar vidare: 

– I och med att vi inte har någon ägare har vi inte någon som ska ha utdelning. Däremot ska banken drivas på ett effektivt sätt och med god lönsamhet för att vi ska kunna följa med i utvecklingen och fungera som långivare åt privatpersoner och företag. 

Men vad händer med vinsten då? 

– Vinsten som vi genererar används till att utveckla banken, men också till att stötta samhällsutvecklingen på olika sätt, för vår del Laholms kommun. Detta synliggörs genom att vi troligen är den största enskilda sponsorn av föreningslivet i kommunen, även av näringslivet på olika sätt, skulle jag våga påstå. 

Men innebär avsatta medel för bankens lokala engagemang att jag som kund i så fall offrar en del av min vinst? 

– Nej. För det första håller vi villkor som är marknadsmässiga. För det andra betyder de olika insatser vi gör för enskilda föreningar och näringsliv mycket för dem, men samma summa fördelad på alla kunder skulle inte göra någon märkbar skillnad, säger Lars-Göran och tillägger: 

– Det jag hoppas och tror är att våra kunder förstår är att de indirekt är vinnare på de insatser som banken gör för bygden där de bor. 

I år har det nog varit extra tydligt att Laholms Sparbank lägger ner en del tid och resurser på detta lokala engagemang. Situationen med corona har inneburit ett flertal insatser av banken, det finns till exempel föreningsstöd att söka för föreningar som drabbats ekonomiskt. Men även näringslivet och då framför allt handeln har fått behövliga inkomster som sedan blivit till glädje för äldre- och barnomsorg. Banken har bland annat köpt blommor och bakverk från lokala företag som fördelats till olika äldreboenden. 

Vad gäller summan som avsätts för bankens engagemang i den lokala samhällsutvecklingen fattas dessa beslut av bankens styrelse från år till år. Tack vare situationen med corona har styrelsen fått ta nya beslut under 2020. 

Det är alltså upp till varje enskild Sparbank att fatta beslut om vilka insatser man ska göra och vilka medel som ska avsättas. Omfattningen varierar beroende på i vilken situation banken befinner sig i. 

Men andra banker har väl också ett visst samhälls-engagemang eller vill du hävda att Sparbankerna är unika? 

– På många orter vill jag nog påstå att vi är det. Den bank som är mest lik oss är Länsförsäkringar, men jag tror ändå att vi är lite speciella. 

I år är det 200 år sedan den första Sparbanken startades i Sverige. Grundidén var att skapa en bank för alla i samhället där man skulle kunna förvara sina pengar på ett tryggt sätt och även låna. Det var också en bank som tidigt tog på sig en fortbildningsuppgift om sparsamhet och ekonomi. Förr handlade det framför allt om tidningen ”Lyckoslanten” och berättelserna med ”Spara och Slösa”. I dag erbjuder sig banken att vara ute och undervisa 9:or och elever på gymnasiet om hushållsekonomi. Alla som vill kan träffa banken och få information om vad som händer om man inte betalar sina lån, sms-lån och annat. 

Känner folk till ert samhällsengagemang? 

– Hade du frågat mig för 15-20 år sedan hade det varit annorlunda. Nu tror jag att fler känner till det vi gör och det beror framför allt på att vi blivit bättre på att berätta och informera om våra insatser, säger Lars-Göran.  

Hur är det då med kunskapen om skillnaden mellan Sparbanken och Swedbank? 

– De flesta har koll, men eftersom vi har samma symbol (logotyp) som Swedbank kan det vara lite förvirrande, erkänner han och förklarar hur det ligger till: 

– Vi har ett nära och bra samarbete med Swedbank, men vi är fristående. Samarbetet gör att vi kan ha den stora bankens utbud, men vi har den lilla bankens närhet till beslut. 

Just närheten till sin bank verkar vara något som Sparbankernas kunder värderar högt. Det visar inte minst den årliga SKI-undersökning (Svenskt Kvalitetsindex) som presenterades tidigare i höst. I denna får Sparbankerna högst betyg bland samtliga banker i Sverige hos både privat- och företagskunder. Det kunderna uppskattar är, förutom de digitala funktionerna, den starka lokala närvaron och den personliga kontakten med sin bank. 

Kundernas behov av närhet är något Laholms Sparbank tagit till sig, bland annat genom att fortsätta behålla en del lokalkontor och inte bara centralisera verksamheten. Under 2019 öppnade man till och med ett nytt kontor i Skummeslövsstrand: 

– Satsningen i Skummeslöv känns rätt så här långt. Det är inte kontanthantering vi erbjuder utan det är rådgivningskontor med bokade besök. Många uppskattar att kunna boka en bestämd tid, säger en bank-vd som är tydligt stolt över den verksamhet han är med och leder. 

Laholms Sparbanks corona-insatser

– Bidragit till att betona vikten av att handla lokalt. De ekonomiska insatserna har varit inriktade på att stötta bankens kunders verksamhet.  

– Alla äldreboenden i kommunen fick blommor från Flora Garden, Tulipa, Blomsterdesign och Blomsterboden. 

– Alla äldreboenden i kommunen fick vetelängder från Signes och Café Rååza. 

– Alla äldreboende i kommunen fick nya vårdukar till sina bord från Tyglust.  

– Alla äldreboenden har fått musikunderhållning av ”Herberts” (åtta utomhuskonserter). 

– Alla förskolor i kommunen har fått köpa leksaker på Kuligt. 

– Alla skolor, förskola till årskurs 6, har fått ett bokpaket per stadium på Bokhandeln Laholm. 

– Alla skolor med syslöjd erbjöds att handla syslöjdsmaterial från Ingels Tygbod och Tyglust.  

– ”Hemesterkampanj” om att samla stämplar från företag över hela kommunen. Utlottning av presentkort för den som fick alla stämplar. 

– ”Ta hand om dig”. En annons­kampanj för kropp och friskvård med syfte att hjälpa bankens företagskunder i denna bransch. 

– Föreningsstödet: Föreningar som drabbats ekonomiskt av corona kan söka stöd. (Totalt 500 000 kr). 

– Stor summa till Majblommeförsäljningen som på grund av corona blev inställd detta år. Banken bidrog med en digital insamling, men valde själva också att ge 200 000 kronor till insamlingen. 

SUMMAN AV ALLA insatser innebär hittills cirka 1,3 miljoner kronor. 

Publicerad i Vårt Näringsliv Laholm 2020.