Christina har jobbat inom bankvärlden i 36 år och i huvudsak inom Sparbanksrörelsen. Under dessa år har hon haft flera olika chefsuppdrag.

Hon växte upp i Helsingborg, pappan var Tulldirektör och mamma arbetade på bank. Möjligen har föräldrarna påverkat Christina när hon valde både yrke och karriär, en pappa som var chef på Tullen och mamma på banken. Christina läste ekonomi, juridik, kompetensvetenskap och organisation och ledarskap under sina år på Lunds universitet och Campus i Helsingborg. 

Det första jobbet efter examen var i Helsingborg, det som då hette Sparbanken Västra Skåne och omfattade Helsingborg och flera andra kommuner i regionen. Efter fem år började Christina på Föreningsbanken i Helsingborg och allt sedan fusionen med Sparbankerna, 1997, har hon varit kvar i Sparbanksrörelsen. Hon arbetade både med privat- och företagskunder och fick erbjudandet att bli chef för två kontor i Landskrona. Christina sticker inte under stol med att chefskapet lockade henne, hon var intresserad av uppdraget att leda verksamheten och under sin tid i Landskrona blev hon nominerad av Föreningssparbankens (sedan 2006 Swedbank) koncernledning att genomgå bankens kvalificerade ledarutbildning under ett år. Efter den utbildningen kom Christina på att hon redan gjort det mesta inom bank, förutom att sälja på provision. Hon började som ”Key account manager” (kundansvarig för stora kunder) på Swedbank finans med kontor både i Malmö och Stockholm. Det var en rolig, men hektisk tid, mycket resande och mycket kundkontakt, främst inom lantbruk och entreprenad. 

Christina som alltid varit hästintresserad, bor på en hästgård utanför Helsingborg, och har stark känsla för natur och landsbygd, ville hitta en annan position. En kollega blev VD för Ekeby fristående sparbank och Christina blev intresserad. Ett VD-jobb blev ledigt på Sparbanken Boken (kontor i Hishult och Skånes Fagerhult), som också är en fristående sparbank. Christina sökte platsen och i maj 2015 kunde hon tillträda, vilket hon aldrig ångrat. Hon trivs väldigt bra i banken och i rollen som chef. Mötet med kunden och att skapa ett fungerande personalteam som har stort engagemang är både hennes ambitioner och drivkrafter. Christina vill att banken ska finnas, och skapa värde, för både bygden och människorna. Banken har, trots att den är relativt liten, 5 500 privatkunder och 850 företagskunder och det är väldigt lojala och nöjda kunder, NKI (nöjdkundindex) är väldigt högt. Hon vill att banken, som ju finns på två mindre orter, ska utvecklas till att bli en mötesplats och bidrar också på olika sätt till att sponsra föreningar och aktiviteter på orterna. En, för banker, udda service är Bankens minibuss, som varannan tisdag ger sig ut på landsbygdsturné och ger möjlighet för kunder på landsbygden att göra sina bankärenden.          

Christina har två söner, Oscar och Calle och sambo med Per och är glad att kunna kalla sig farmor. Fritiden ägnas åt hennes hästintresse på hästgården och många former av motion, allt ifrån yoga till golf. Hon har haft en rad goda förebilder genom åren, föräldrarna var tidiga förebilder, och hon har lyckats ha bra chefer som bidragit till hennes positiva syn på ledarskap och rollen som chef.

2020 gjordes en utställning på Rådhuset om kvinnliga entreprenörer i Laholm från förr och nu. Utställning var ett samarbete mellan Föreningen Gamla Laholm, MacMedia, SFI-utbildningen vid Campus Laholm och Winnet Laholm. Texterna sammanställdes av Nils Danred och elever från SFI bidrog genom intervjuer och textunderlag.