Hembygdsgården i Våxtorp, eller Hembygdsparken som den kanske mer riktigt ska kallas, ägs och förvaltas av Våxtorps Hembygdsförening. Det är ett naturskönt och välskött område utmed väg 24, nästan mitt i Våxtorps samhälle. Våxtorps Hembygdsförening bildades 1958 och ska bland annat främja hembygdsvård och tillvarata äldre kulturminnen genom att anordna museum vilket man gjort på Hembygdsgården. 

”Binget” en gammal svensk tradition från Holland 

Ett unikt uppdrag Hembygdsföreningen känner stort ansvar för är att vårda ”Binget”. När stickningen kom till Sverige var Våxtorp en av två ”startpunkter”. Holländskan Brechtgien Cracau (på svenska kallad Birgitta) som gifte sig med den förste svenske godsherren på Vallens slott, Magnus Durenius, förde med sig stickningstraditionen från Holland till Våxtorp i mitten av 1600-talet. Hon spred sitt kunnande till tjänstefolket som i sin tur lärde ut till allt fler i sina omgivningar. Kunnigheten och skickligheten i Våxtorp blev vida känd och stod för en stor del av många familjers inkomst. Under flera krig levererades Våxtorpsstickade sockar till soldaterna och i stora kvantiteter. Under sjuårskriget, 1756-1763 levererades 24 000 par strumpor från Våxtorp till soldaterna och så sent som 1914, första världskriget, levererades strumpor från Hishult och Knäred, dit ”binget” spridit sig. ”Bingegillen”, då stickerskor samlades, var ett sätt att göra det hårda arbetet lättare och snabbare. Hembygdsföreningen har emellanåt samlat till gillen även i modern tid och även anordnat ”bingekurser”. I en av Hembygdsgårdens byggnader, ”Stallet”, som Hembygdsföreningen själva byggde 1972, finns en monter med olika ”bingealster” från Våxtorp. 

Hembygdsparken i Våxtorp

Gamla stugan

Hembygdsgården består i själva verket av flera byggnader, alla lika välskötta och verkligen värda ett besök. Hembygdsstugan, eller ”gamla stugan”, är en ryggåsstuga, ursprungligen från Lärka Sjöhult i Örkelljunga kommun. Den var byggd på 1700-talet och ett arrendeställe under Lärkesholms gods. Stugan skänktes till Våxtorps Hembygdsförening av von Reiserska stiftelsen 1961. Då hade den varit bebodd ända fram till 1950 och den siste i stugan var ”Pompe-Johan”, kallad så för att han tillverkade pumpar. Stugan, som flyttades till Våxtorp 1961-62, kan benämnas museum. Här visas linberedning, hushållsföremål och inredningsdetaljer från förr. En raritet är Rutger von Aschebergs (1621-1693) bröllopsmorgonrock med tillhörande morgontofflor. von Ascheberg tjänstgjorde i armén bland annat samtida med Magnus Durenius, ägare till Vallens slott, och morgonrocken hamnade på Vallen genom ett barnbarns ingifte på Vallen.

Stallet

Stallet, som alltså Hembygdsföreningen byggde 1972 och ligger bredvid den Gamla stugan, inrymmer en väl utrustad samlingslokal för olika festligheter. Där finns också bevarat en gammal kroginteriör från Elnabygget i Våxtorp som föreställer de fyra medeltida stånden, adel, präster, borgare och bönder och som nämnts en del av ”Bingets” historia i Våxtorp.

Smedjan och Lantbruksmuséet

Magnus Bengtsson (f 1840) startade och drev en smedja i Jonstorp som sedermera övertogs av hans son Denning Johansson (f 1892) som var den siste som arbetade i smedjan men ända fram till 1950-talet. 1986 skänktes smedjans alla genuina inventarier och redskap till Hembygdsföreningen och man iordningställde en komplett smedja i en av de byggnader som föreningen köpte in, 1974, i anslutning till Hembygdsgården. Några gånger varje år visas smedjan i drift med en smed vid den gamla ässjan. I samma byggnad visas också större gamla lantbruksmaskiner och redskap. Magnus Bengtsson byggde också en ”stickhyvel” med en råoljemotor, för att göra spån till spåntak, och den finns också i anslutning till Smedjan. 

Ytterligare en byggnad bredvid Smedjan är ett museum som föreningen kallar Lantbruksmuséet. Här finns en hel del äldre föremål att beskåda. På bottenplan finns lantbruks- och skogsredskap och en snickarbod med många gamla verktyg. På övervåningen finns en vävstuga som används av medlemmar och ett museum där man samlat en hel del äldre föremål, bland annat från Våxtorps frivilliga brandkår som bildades 1935. Det finns också toffelmakeri och föremål från gamla nedlagda skolor. 

Danspaviljong och konstverket ”Bingerskan”

På området, byggd över Menlösabäcken, finns en trevlig och populär danspaviljong, som byggdes in och restaurerades på 1970-talet. Danspaviljongen är populär för olika festligheter, inte minst bröllop, särskilt sommartid.

1986 gav föreningen konstnären Lars Lindekrantz i uppdrag att skapa en ”Bingerska” i koppar. Bingerskan ställdes vid Gamla stugan och väl synlig från väg 24, som ett monument för att hedra alla flitiga kvinnor i Våxtorpstrakten. Tyvärr stals det konstverket 2011, men med hjälp av Laholms kommun, anlitades konstnären Magnus Ringborg för att skapa en ny ”Bingerska”, som nu finns vid Gamla stugan, placerad på en sockel av svart granit, sedan 2014.                             

Kontaktuppgifter:

Mejl till vaxtorphbf@gmail.com

Hyra lokaler eller veta mer om Hembygdsgården, ring Karin Ottosson 0703 39 94 06

Foto: Ulrika Träff