Vi sitter och fikar med Lisbeth och Roland Davidsson en tidig vårdag inne på tredje våningen i Kvarnhuset vid Krokån, strax utanför Knäreds samhälle. Vi kan se och höra det mäktiga bruset från Kvarnfallet, precis utan kvarnen, samtidigt som Lisbeth och Roland berättar om Kvarnens historia och hur de båda, mot alla odds, kunde köpa och rusta upp ”Mötesplats Kvarnen”, som de helst vill att området ska uppfattas. Deras engagemang för Kulturhistoria och kulturarv, har förvandlat, inte bara Kvarnen utan hela området, till ett mycket uppskattat besöksmål. 

Prästgårdskvarnens historia går tillbaka till 1500-talet och har en stark koppling till kyrkan som namnet säger. Kyrkan ägde marken, kvarnen och Kvarnfallet men kvarnen drevs i mindre omfattning och den fick förfalla. Bygden behövde dock en kvarn och 1697 bildade man en ”Kvarnkommitté”, ledd av Kyrkoherden, som mot fem års skattebefrielse skulle få bygga en, vad man då kallade, ”fullkomlig kvarn”, och den togs i bruk 1635. Redan 1650 såg man nya möjligheter med vattenkraften och det byggdes en såg i anslutning till Kvarnen. Både kvarnen och sågen tjänade väl sina syften och de drevs i stort sett på samma sätt i nästan 300 år. 1913 fick kvarnen en ny arrendator, Edvin Nilsson, och under hans tid genomfördes en modernisering och renovering av kvarnen som var färdig 1927. Han behövde också bygga på en våning för att kunna installera en turbin och ett nytt valsverk vilket innebar att man fick en effektivare drift och kunde börja mala finmjöl. Den tredje våningen är numera en ”festvåning” och plats för sammankomster där det finns insamlade gamla möbler och bruksföremål i en behaglig gammal kvarnmiljö. Kvarnen ägdes fortfarande av kyrkan och arrendatorerna följde efter varandra fram till 1979, då de sista arrendatorerna av kvarnen och sågen, Mjölnare-Nisse och Kalle Sågare gick bort och både kvarn och såg lades i träda. Samtidigt som området började förfalla allt mer fanns det arrendatorer som hade tankar på att bygga kraftverk i Krokån och det fanns idéer om caféverksamhet men av olika skäl blev det aldrig så.

Upprustningen av Kvarnen

Lisbeth och Roland, liksom alla andra Knäredsbor, kunde se hur området hade förfallit och vandaliserats. Inte mycket fanns kvar av byggnaderna på det gamla historiska området vid Kvarnfallet i Krokån, som fortfarande var ett populärt utflyktsmål. Då bestämde sig paret för att ge sig på den stora utmaningen, att lägga tid och pengar på att rusta upp det och skapa en historisk mötesplats för besökare. Man fick först arrendera området av kyrkan och sedermera förvärva det. 2011 började man det omfattande arbetet med restaureringen. Målet var att kunna inviga det 2013, då man firade 400-årsjubileum för ”Freden i Knäred 1613”, vilket man otroligt nog lyckades med. Lisbeth och Roland har satsat hela sitt envisa engagemang och kunnande och när man nu ser och upplever resultatet och jämför med hur det såg ut när de började så har de båda gjort en fantastisk bedrift. 

Möllarens gamla bostad, den gamla sågen och utställningslokalen i det gamla svinstallet

Den vackra kvarnbyggnaden är numera i fint skick och renoverad både in- och utvändigt. En stor del av kvarnutrustningen finns kvar och dessutom har man samlat på sig redskap, bruksföremål, möbler, m.m. som kan upplevas inne i byggnaden. På första våningen finns också Möllarens gamla bostad inhyst, som nu kan beskådas där det finns både unika och genuina föremål. Den gamla sågen i intilliggande byggnad finns bevarad och all utrustning finns kvar och kompletterad med insamlade verktyg och andra hantverksföremål. Det gamla svinstallet, som också är renoverat, är numera en plats för olika utställningar och gamla foton. När vi var på besök kunde vi ta del av Lisbeths insamlade damhattar från olika tidsepoker och i skiftande form och färg, tillsammans med Rolands egen samling av slipsar.              

Bryggerimuseum över Brovikens bryggeri

Det lilla hönshuset som var fullständigt överväxt och förfallet är numera ett museum över Brovikens bryggeri, som drevs i Knäred mellan åren 1926-1975 och vars huvudsakliga brygd var Svagdricka. Mängder av föremål från det gamla bryggeriet finns nu att se i det gamla hönshuset. Samlarvurmen har inte stannat vid verktyg och redskap utan numera finns också en byggnad för gamla vagnar och kuriosa med bland annat en gammal hästdragen vagn från Skottorps slott. Allt är i det bästa skick efter att ha renoverats och vagnarna samsas om utrymmet med kuriosa från olika tidsepoker. Bland annat finns en komplett uppsättning gamla skomakarverktyg hämtat från ett nedlagt skomakeri i Halmstad.

Krokån och Prästaskogens naturområde

Området i anslutning till Kvarnen kompletterar besöket med en fin naturupplevelse. I Krokån, som är ett biflöde till Lagan och har fem meters fallhöjd kan man sommartid ta ett bad mitt i fallet och sola på stenarna. Går man över ån på hängbron kommer man till ett vackert naturreservat, ”Prästaskogens naturområde”, med en 1,5 kilometer lång skogsslinga som är funktionsanpassad. På slingan, mittemot Kvarnen, finns ett funktionsanpassat trädäck, med plats för fika och grill, där man kan sitta länge och njuta av forsen och naturen. Längs slingan har man stora möjligheter att få se strömstare och andra fåglar och till med en utter leka i Krokån.

Följ Lisbeth och Rolands arbete på deras blogg www.morfarskvarn.blogg.se! Kontakta Lisbeth Davidsson på 0703-21 36 80 eller 0730-24 97 21 för frågor om öppethållande och guidade besök. 

Foto: Ulrika Träff